Buurtpreventie (www.buurtpreventiezundert.nl)


Visie

Door buurtpreventie in te zetten willen we er voor zorgen dat de inbraken (en criminaliteit) in de gemeente Zundert met zijn kerkdorpen tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in deze gemeente stijgt. Daarnaast willen we dat er in elke buurt in de gemeente Zundert door middel van buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo de buurt leefbaar houdt.


Missie

Wij vinden het belangrijk dat bewoners hun verantwoordelijkheid nemen om mee te werken aan de veiligheid in hun buurt. We gaan hierbij uit van de kracht van bewoners: wij reiken ze de structuur aan en daarna is het aan de bewoners zelf om het project draaiende te houden. Een goede sociale samenhang in de buurt (deze is er of wordt gecreëerd, zorgt ervoor dat ze het project zelfstandig kunnen dragen. De gemeente en de overige organisaties faciliteren de bewoners waar nodig.


Doelstellingen

1. Stijging veiligheidsgevoel in de buurt: door actie van bewoner zelf en een betere

    samenhang in de buurt.

2. Beperking van de criminaliteit in de buurt: de materiële en immateriële schade

    die door de criminaliteit in de buurt wordt veroorzaakt.

3. Een effectieve aanpak voor een veiligere buurt door een beter samenspel tussen

    bewoners en partners.

Actueel Nieuws

26 sept. 2017

Bijeenkomst in Koutershof voor de oprichting van Dorpsraad Rijsbergen.

(placeholder)

11 apr. 2017

Informatieavond in Koutershof over de oprichting van Dorpsraad Rijsbergen.

(placeholder)

07 febr. 2018

(placeholder)
(placeholder)

03 jan. 2018

(placeholder)

23 mei 2018