Actueel Nieuws

26 sept. 2017

Bijeenkomst in Koutershof voor de oprichting van Dorpsraad Rijsbergen.

(placeholder)

11 apr. 2017

Informatieavond in Koutershof over de oprichting van Dorpsraad Rijsbergen.

(placeholder)

Van harte welkom op de website van Dorpsraad Rijsbergen


Waarom een dorpsraad?

Deze Dorpsraad vertegenwoordigt alle inwoners van Rijsbergen en dient als intermediair en aanspreekpunt tussen bevolking en overheid. Als Dorpsraad proberen wij een luisterend oor te zijn voor al wat leeft binnen de gemeenschap.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben of zouden wij wellicht iets voor u kunnen betekenen? U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de mail, facebook

of via één van de bestuursleden.


Een gemeente kan nu eenmaal niet praten met de individuele burger als het gaat

om algemene voorzieningen en leefbaarheid binnen een leefgemeenschap. Via de Dorpsraad worden de belangen van alle inwoners behartigd en kan gezamenlijk aandacht gevraagd worden.


Rijsbergen, het dorp

Rijsbergen is een woonkern van de gemeente Zundert. Niet alleen de dorpskern, maar ook zeker het buitengebied heeft onze aandacht. Ook daar zijn nog veel verbeterpunten te vinden, qua onderhoud en veiligheid. Rijsbergen heeft zijn charme maar zal ook, mede door de ligging, blijvend om aandacht vragen.

Er lijkt een tevreden gevoel binnen de woonkern maar van enig stilstaan is men zich eveneens bewust. Zaken zoals wonen en leven voor jong en oud, voorzieningen voor een sociaal leven in onze moderne tijd, verkeer en veiligheid, scholing, werken en economie, natuurbehoud zijn allemaal zaken waar de Dorpsraad zich voor wil inzetten namens de bevolking van Rijsbergen.


Kortom

De Rijsbergse Dorpsraad moet het aanspreekpunt worden van de Rijsbergse gemeenschap. Het moet de eigen identiteit van Rijsbergen bewaken, mee bewaren en bevorderen. De Rijsbergse Dorpsraad moet een kanaal zijn naar en voor de Rijsbergse gemeenschap en daarmee bijdragen aan het transparanter maken van

alle zaken die een belangrijke invloed hebben op de Rijsbergse gemeenschap.


Voor belangrijke zaken zou de Gemeente Zundert verplicht moeten zijn advies te vragen aan de Dorpsraad.

Samenstelling


De Rijsbergse Dorpsraad moet samengesteld zijn uit mensen die een brede achterban of binding hebben met de verschillende groeperingen binnen de gemeenschap, zoals:

• Buurtpreventie en/of Buurtschappen

• Jongeren

• Ouderen  

• Ondernemers

• Verenigingen en Instellingen voor zo ver die daar behoefte aan hebben.

07 febr. 2018

(placeholder)
(placeholder)

03 jan. 2018

(placeholder)

23 mei 2018